homeW gotowości na gender mainstreaming | GENDER TOOLBOX / Checklisty | Płaszczyzna organizacyjna

 Wprowadzenie
 Notka wydawnicza

 Materiały


 Ćwiczenia

Uwrażliwianie
Dialog Gender
Gender w zawodzie
Pozycjonowanie

 Doradztwo


 Checklisty

 ›› Płaszczyzna
     organizacyjna

 Płaszczyzna personalna
 Realizacja  specjalistyczna
Płaszczyzna organizacyjna
Analiza
genderowa
organizacji
Arkusz pracy
Strategie
dotyczące
polityki płci:
streszczenie