homeW gotowości na gender mainstreaming | GENDER TOOLBOX / Checklisty | Realizacja specjalistyczna

 Wprowadzenie
 Notka wydawnicza

 Materiały


 Ćwiczenia

Uwrażliwianie
Dialog Gender
Gender w zawodzie
Pozycjonowanie

 Doradztwo


 Checklisty

 Płaszczyzna
 organizacyjna

 Płaszczyzna personalna
 ›› Realizacja      specjalistyczna
Realizacja specjalistyczna
Zorientowane na
gender
planowanie
projektu (GOPP)
Pytania
przewodnie
dotyczące
zorientowanych
na gender Public
Relations
Wymiary
metodyki i
dydaktyki
respektujących
równość płci