homeW gotowości na gender mainstreaming | GENDER TOOLBOX / Checklisty | Płaszczyzna personalna

 Wprowadzenie
 Notka wydawnicza

 Materiały


 Ćwiczenia

Uwrażliwianie
Dialog Gender
Gender w zawodzie
Pozycjonowanie

 Doradztwo


 Checklisty

 Płaszczyzna
 organizacyjna

 ›› Płaszczyzna      personalna
 Realizacja  specjalistyczna
Płaszczyzna personalna
Analiza miejsca pracy
Wymiary gender
w zachowaniu
kierowniczym