homeW gotowości na gender mainstreaming | GENDER TOOLBOX / Ćwiczenia | Uwrażliwianie

 Wprowadzenie
 Notka wydawnicza

 Materiały

 Ćwiczenia

 ›› Uwrażliwianie
 Dialog Gender
 Gender w zawodzie
 Pozycjonowanie

 Doradztwo

 Checklisty

 

Uwrażliwianie
Typowe dla
mężczyzny
typowe dla
kobiety
Alfabet gender
Quiz na temat
gender I
Quiz na temat
gender II
Rysowanie figur
Kolaż na temat
gender
Wycieczka w
krainę fantazji
Teatr
interaktywny