homeW gotowości na gender mainstreaming | GENDER TOOLBOX / Ćwiczenia | Gender w zawodzie

 Wprowadzenie
 Notka wydawnicza

 Materiały

 Ćwiczenia

 Uwrażliwianie
 Dialog Gender
 ›› Gender w zawodzie
 Pozycjonowanie

 Doradztwo

 Checklisty

 

Gender w zawodzie
Analiza
środowiska
projektowego
Analiza miejsca pracy
Zorientowane na
gender
planowanie
projektu (GOPP)
Gender i
interkulturowość
Gra dotycząca
ubóstwa
Wymiary gender
w zachowaniu
kierowniczym
Przykład:
Trening
genderowy dla
pracownic i
pracowników
socjalnych
Wymiary
metodyki i
dydaktyki
respektujących
równość płci

Zorientowane na
gender Public
Relations
Odżywianie a
gender

———
Galeria zdjęć
Odżywianie a
gender /
Beckmann
Analiza
genderowa
organizacji
Rozwój organizacji
Rozwój personelu
Zarządzanie projektem
Praca edukacyjna, z młodzieżą i praca socjalna
Public Relations
Odżywianie
Interkulturowość