homeW gotowości na gender mainstreaming | GENDER TOOLBOX / Ćwiczenia | Dialog Gender

 Wprowadzenie
 Notka wydawnicza

 Materiały

 Ćwiczenia

 Uwrażliwianie
 ›› Dialog Gender
 Gender w zawodzie
 Pozycjonowanie

 Doradztwo

 Checklisty

 

Dialog Gender
Mężczyźni
zachowują się
inaczej –
kobiety też!
Mężczyźni mówią
inaczej –
kobiety też!
Określenie samo-
świadomości
zespołu gender
Określenie samo-
świadomości
kobiet i mężczyzn
Ujęcia / film
Pro i kontra