homeW gotowości na gender mainstreaming | GENDER TOOLBOX / Notka wydawnicza + Kontakt

 Wprowadzenie

 Materiały

 Notka
 wydawnicza
 Kontakt

 Ćwiczenia

Uwrażliwianie
Dialog Gender
Gender w zawodzie
Pozycjonowanie

 Doradztwo

 Checklisty

The imprint is located here: https://www.gwi-boell.de/en/imprint.
You can read the privacy policy here: https://www.gwi-boell.de/en/2018/05/22/privacy-policy.

Płytę CD można zamawiać w języku polskim, niemieckim, czeskim i angielskim.

Więcej informacji oraz materiałów szkoleniowych znajduje się na stronie internetowej projektu
www.fit-for-gender.org

Projekt zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej, DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, program akcyjny na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn Odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji ponosi wydawca. Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie informacji podanych w niniejszej publikacji.