homeW gotowości na gender mainstreaming | GENDER TOOLBOX / Doradztwo | Zestawienie

 Wprowadzenie
 Notka wydawnicza

 Materiały

 Ćwiczenia

 Doradztwo

 ›› Zestawienie
 Podstawy doradztwa
 Uszczegółowienie
 zlecenia

 Przykład
 Kompetencje doradcze

 Checklisty

 

Zestawienie
Przegląd:
płaszczyzny i
założenia
Doradztwo w
zakresie gender |
Etapy
opracowania