homeW gotowości na gender mainstreaming | GENDER TOOLBOX / Doradztwo | Kompetencje doradcze

 Wprowadzenie
 Notka wydawnicza

 Materiały


 Ćwiczenia

Uwrażliwianie
Dialog Gender
Gender w zawodzie
Pozycjonowanie

 Doradztwo

 Zestawienie
 Podstawy doradztwa
 Uszczegółowienie
 zlecenia

 Przykład
 ›› Kompetencje doradcze

 Checklisty

 

Kompetencje doradcze
Postawa wobec
doradztwa
Porady
koleżeńskie w
ramach
projektów
Refleksja w
zespole gender