homeW gotowości na gender mainstreaming | GENDER TOOLBOX / Doradztwo | Przykład

 Wprowadzenie
 Notka wydawnicza

 Materiały


 Ćwiczenia

Uwrażliwianie
Dialog Gender
Gender w zawodzie
Pozycjonowanie

 Doradztwo

 Zestawienie
 Podstawy doradztwa
 Uszczegółowienie
 zlecenia

 ›› Przykład
 Kompetencje doradcze

 Checklisty

 

Przykład
Administracja
powiatu