homeW gotowości na gender mainstreaming | GENDER TOOLBOX / Doradztwo | Uszczegółowienie zlecenia

 Wprowadzenie
 Notka wydawnicza

 Materiały


 Ćwiczenia

 Doradztwo

 Zestawienie
 Podstawy doradztwa
 ›› Uszczegółowienie
     zlecenia

 Przykład
 Kompetencje doradcze

 Checklisty

 

Ćwiczenia dotyczące wyjaśniania zlecenia
Wyjaśnianie
zlecenia:
kwestionariusz
Wyjaśnianie
zlecenia:
Scenariusz
dotyczący
ministerium
Wyjaśnianie
zlecenia:
Scenariusz
Pośrednictwo pracy

Wyjaśnianie
zlecenia:
opracowanie
koncepcji