homeW gotowości na gender mainstreaming | GENDER TOOLBOX / Doradztwo | Podstawy doradztwa

 Wprowadzenie
 Notka wydawnicza

 Materiały


 Ćwiczenia

Uwrażliwianie
Dialog Gender
Gender w zawodzie
Pozycjonowanie

 Doradztwo

 Zestawienie
 ›› Podstawy doradztwa
 Uszczegółowienie
 zlecenia

 Przykład
 Kompetencje doradcze

 Checklisty

Podstawy doradztwa
Zasady
doradztwa