homeFit pro Gender Mainstreaming | GENDEROVÉ NÁSTROJE / Materiály | Gender Mainstreaming

 Úvod
 Tiráž

 Materiály

 ›› Gender Mainstreaming
 Gender Budgeting
 Genderové odkazy
 Genderové publikace

 Cvičení

Zvýšení povědomí
Genderový dialog
Gender im Beruf
Umístění

 Poradenství


 Kontrolní seznamy

Gender Mainstreaming
Co je gender
mainstreaming?
Diverzitní
přístupy a gender
mainstreaming
Co je genderová
kompetence?
Definice