homeFit pro Gender Mainstreaming | GENDEROVÉ NÁSTROJE / Kontrolní seznamy | Personální úroveň

 Úvod
 Tiráž

 Materiály


 Cvičení

Zvýšení povědomí
Genderový dialog
Gender im Beruf
Umístění

 Poradenství


 Kontrolní seznamy

 Úroveň organizace
 ›› Personální úroveň
 Odborná realizace
Personální úroveň
Dotazník k
analýze
pracoviště
Genderové
dimenze v
chování
vedoucích
pracovnic/
pracovníků