homeFit pro Gender Mainstreaming | GENDEROVÉ NÁSTROJE / Cvičení | Zvýšení povědomí

 Úvod
 Tiráž

 Materiály

 Cvičení

 ›› Zvýšení povědomí
 Genderový dialog
 Gender v odborných
 oblastech

 Umístění

 Poradenství

 Kontrolní seznamy

 

Zvýšení povědomí
Typický muž –
typická žena
Gendrová
abeceda
Gendrový kvíz I
Gendrový kvíz II
Malování postav
Gendrové koláže
Cesta do fantazie
Improvizované
divadlo