homeFit pro Gender Mainstreaming | GENDEROVÉ NÁSTROJE / Tiráž + Kontakt

 Úvod

 Materiály

 Tiráž
 Kontakt

 Cvičení

Zvýšení povědomí
Genderový dialog
Gender im Beruf
Umístění

 Poradenství

 Kontrolní seznamy

The imprint is located here: https://www.gwi-boell.de/en/imprint.
You can read the privacy policy here: https://www.gwi-boell.de/en/2018/05/22/privacy-policy.

CD je možné objednat v němčině, polštině, češtině a angličtině.

Více informací a další učební materiály naleznete na domovské stránce projektu na internetu
www.fit-for-gender.org

S podporou Evropské unie, GD pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovnost příležitostí, Akční
program pro rovné postavení žen a mužů. Zodpovědnost za obsah této publikace má výhradně autor,
Komise neručí za další používání v ní obsažených údajů.